11/09/20112011 WDSF World Latin: Aniello Langella - Krystyna Mososhenka Final Cha Cha

m_cfgEUXaIw
Aniello Langella - Krystyna Mososhenka, ITA, dance the solo Cha Cha Cha in the final of the 2011 WDSF World DanceSport Championship Latin in Singapore.

Keywords

latin  dance  championship  World  dancesport  Final  ita  2011  in  aniello  langella  dancing  dancer  stars  wdsf  singapore  krystyna  mososhenka  cha  the  of  solo