11/09/20112011 WDSF World Latin Final: Zaytsev - Kuzminskaya Solo Cha Cha PoV

kIgmXQXqIDQ
Andrey Zaytsev - Anna Kuzminskaya, RUS, dance the Cha Cha Cha in the final of the 2011 WDSF World DanceSport Championship Latin in Singapore. Filmed at floor level by Helmut Roland.

Keywords

latin  dance  championship  World  dancesport  Final  RUS  Anna  2011  andrey  kuzminskaya  in  dancing  dancer  stars  roland  wdsf  singapore  zaytsev  by  helmut  cha  the  of  at  solo  level  filmed  floor  pov