23/09/2012 2012 GS Beijing R1 | Zhang Di - Wang Miao, CHN

LxibbZha0V8
Zhang Di - Wang Miao, CHN, dance the Waltz in round 1 of the 2012 WDSF GrandSlam Standard in Beijing, CHN.

Keywords

standard  2012  waltz  round  beijing  di  r1  chn  gs  wang  zhang  miao