23/08/2012 2012 GS Latin Stuttgart | ITV Zaytsev - Kuzminskaya, RUS

MBZuzv4AGVc
Heidi Goetz of WDSF Communications interviews Andrey Zaytsev, Anna Kuzminskaya and Anastasia Titkova, RUS, after the win of Andrey and Anna in the 2012 WDSF GrandSlam Latin in Stuttgart, GER.

Keywords

latin  rus  anna  2012  heidi  andrey  kuzminskaya  ger  stuttgart  anastasia  communications  zaytsev  titkova  gs  goetz  itv  interviews  win