12/11/2012 2012 World Ten Dance | The Final | Samba

OJ79LUJ8F1g
The six finalist couples dance the Samba at the 2012 WDSF World DanceSport Championship Ten Dance in Oslo, NOR, on 10 November.

Keywords

championship  world  final  2012  samba  oslo  couples  nor  six  finalist  november  10d