12/09/2011Aniello Langella - Krystyna Mososhenka, ITA