18/08/2011Aydaev, Ruslan - Kozharinova, Valeriya, USA

pKE-nkHSD9A
2011 WDSF Grand Slam Latin Stuttgart, Round 4, Aydaev, Ruslan - Kozharinova, Valeriya, USA

Keywords

latin  2011  round  grand  slam  wdsf  stuttgart  ruslan  valeriya  aydaev  kozharinova  usa