17/11/2012Balan - Bezzubova, GER | 2012 World Latin Semi-Final S

CV8TbmdO_vM
Marius-Andrei Balan - Nina Bezzubova, GER, dance the semi-final Samba at the 2012 WDSF World DanceSport Championship Latin in Vienna, AUT.

Keywords

latin  dance  championship  World  dancesport  2012  Vienna  samba  aut  in  ger  wdsf  balan  nina  bezzubova  the  at  semifinal  mariusandrei