17/11/2012 Balan - Bezzubova, GER | 2012 World Latin Semi-Final S

CV8TbmdO_vM
Marius-Andrei Balan - Nina Bezzubova, GER, dance the semi-final Samba at the 2012 WDSF World DanceSport Championship Latin in Vienna, AUT.

Keywords

latin  championship  world  2012  vienna  samba  aut  ger  balan  nina  bezzubova  semifinal  mariusandrei