02/12/2013Balan - Bezzubova, GER | 2013 World Latin F J

WRbezc4nsWA
Marius-Andrei Balan - Nina Bezzubova, GER, dance the Jive in the final of the 2013 World DanceSport Championship Latin in Berlin, GER, on 30 November.

Keywords

latin  dance  championship  World  dancesport  Final  in  ger  jive  balan  nina  the  2013  of  30  on  bezzubova,  ger,  marius-andrei  november.  berlin,