02/12/2013 Balan - Bezzubova, GER | 2013 World Latin F J

WRbezc4nsWA
Marius-Andrei Balan - Nina Bezzubova, GER, dance the Jive in the final of the 2013 World DanceSport Championship Latin in Berlin, GER, on 30 November.

Keywords

latin  championship  world  final  ger  jive  balan  nina  bezzubova  2013  november  berlin  marius-andrei