09/12/2012Darin - Seredina, MDA | 2012 2012 Shanghai GS STD Final | Finalissima SF

bPBaSPGL9pA
Nikolay Darin - Natalia Seredina, MDA, dance the Viennese Waltz in the final of the 2012 WDSF GrandSlam Final Standard in Shanghai, CHN.

Keywords

dance  Standard  Final  2012  in  waltz  viennese  shanghai  wdsf  grandslam  nikolay  darin  natalia  seredina  the  mda  chn  gs  std  of  sf  finalissima