13/07/2013Dezhurov - Borovskaya, KAZ | 2013 World Youth Latin R1 S

vgXDNp_ZVOI
Mikhail Dezhurov - Yelena Borovskaya, KAZ, dance the Samba in round one of the 2013 WDSF World DanceSport Championship Youth Latin in Chengdu, CHN, on 13 July.

Keywords

latin  dance  championship  World  dancesport  Youth  samba  in  round  wdsf  chengdu  the  r1  yelena  borovskaya  2013  chn  mikhail  of  on  one  july  13  kaz  dezhurov