08/09/2013 Dmitry Stoborov – Ekatarina Krysanova, RUS © Roland

2013 World Showdance STD © Roland