08/12/2012 Goffredo - Matus, MDA | 2012 GrandSlam Final Latin

0QOLMOfO0aY
Gabriele Goffredo - Anna Matus, MDA, dance the first round Samba in the 2012 WDSF GrandSlam Final Latin in Shanghai, CHN.

Keywords

latin  final  goffredo  anna  2012  samba  round  shanghai  gabriele  matus  first  mda  chn  gs