08/12/2012Goffredo - Matus, MDA | 2012 GrandSlam Final Latin

0QOLMOfO0aY
Gabriele Goffredo - Anna Matus, MDA, dance the first round Samba in the 2012 WDSF GrandSlam Final Latin in Shanghai, CHN.

Keywords

latin  dance  Final  Goffredo  Anna  2012  samba  in  round  shanghai  wdsf  grandslam  gabriele  matus  first  the  mda  chn