17/11/2012Goffredo - Matus, MDA | 2012 World Latin R1 S

HlEHUVNrkPI
Gabriele Goffredo - Anna Matus, MDA, dance the first round Samba at the 2012 WDSF World DanceSport Championship Latin in Vienna, AUT.

Keywords

latin  dance  championship  World  dancesport  Goffredo  Anna  2012  Vienna  samba  aut  in  round  wdsf  gabriele  matus  first  the  mda  r1  at