02/12/2013 Goffredo - Matus, MDA | 2013 World Latin F S

9TQ-1nEw9UE
Gabriele Goffredo - Anna Matus, MDA, dance the Samba in the final of the 2013 World DanceSport Championship Latin in Berlin, GER, on 30 November.

Keywords

latin  championship  world  final  goffredo  anna  samba  ger  gabriele  matus  mda  2013  november  berlin