08/12/2012Haluzan - Mashchyts, SLO | 2012 GrandSlam Final Latin

-2zdAwpfecI
Damir Haluzan - Anna Mashchyts, SLO, dance the first round Jive in the 2012 WDSF GrandSlam Final Latin in Shanghai, CHN.

Keywords

latin  dance  Final  Anna  2012  damir  mashchyts  slo  in  jive  round  shanghai  wdsf  grandslam  haluzan  first  the  chn