08/12/2012 Haluzan - Mashchyts, SLO | 2012 GrandSlam Final Latin

-2zdAwpfecI
Damir Haluzan - Anna Mashchyts, SLO, dance the first round Jive in the 2012 WDSF GrandSlam Final Latin in Shanghai, CHN.

Keywords

latin  final  anna  2012  damir  mashchyts  slo  jive  round  shanghai  haluzan  first  chn  gs