27/10/2012Valeriy Pavlov / Ekaterina Karashchuk, RUS | 2012 World Youth Ten Dance R2 Q

PPaIL3vxx0g
Valeriy Pavlov / Ekaterina Karashchuk, RUS, dance the Quickstep in the second round of the 2012 WDSF World DanceSport Championship Youth Ten Dance.

Keywords

dance  championship  World  dancesport  Youth  RUS  2012  Ten  in  ekaterina  round  wdsf  quickstep  the  r2  pavlov  karashchuk  valeriy  of  second