Maxim Zhemchuzhnikov - Maria Zhemchuzhnikova

General information

Man
Maxim Zhemchuzhnikov   (10009141)
Woman
Maria Zhemchuzhnikova   (10034196)
Danced for
Russia
Joined on
01 September 2008
Retired on:
01 January 2012
Current age group
Adult
Current status
Retired
Division
General

Competitions

RankPointsDateCompetitionDisciplineCategoryLocation
30.2014 May 2011OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
62.1330 April 2011International OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
12.4202 April 2011OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
86.826 February 2011OpenStandardAdultMoscow - Russia
85.812 February 2011OpenStandardAdultMoscow - Russia
13.04 December 2010OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
49.1428 November 2010International OpenStandardAdultTallinn - Estonia
6.6813 November 2010OpenStandardAdultMoscow - Russia
24.2904 November 2010OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
42.3423 October 2010International OpenStandardAdultHelsinki - Finland
69.802 October 2010OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
38.1909 May 2010OpenStandardAdultMoscow - Russia
49.1217 April 2010International OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
26.2011 April 2010OpenLatinAdultSt. Petersburg - Russia
6.6810 April 2010OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
90.1328 March 2010International OpenStandardAdultMoscow - Russia
75.814 March 2010OpenLatinAdultSt. Petersburg - Russia
23.3013 March 2010OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
59.827 February 2010OpenStandardAdultMoscow - Russia
80.813 February 2010OpenStandardAdultMoscow - Russia
21.2324 January 2010OpenStandardAdultVitebsk - Belarus
40.2823 January 2010International OpenLatinAdultVitebsk - Belarus
12.3805 December 2009OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
36.3429 November 2009International OpenStandardAdultTallinn - Estonia
38.2928 November 2009International OpenLatinAdultTallinn - Estonia
10.5521 November 2009OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
57.1215 November 2009International OpenLatinAdultHelsinki - Finland
29.3614 November 2009International OpenStandardAdultHelsinki - Finland
105.2224 October 2009GrandSlamStandardAdultMoscow - Russia
44.1903 October 2009OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
67.826 September 2009OpenStandardAdultMoscow - Russia
32.2319 September 2009OpenStandardAdultMoscow - Russia
46.2616 May 2009International OpenStandardAdultSt. Petersburg - Russia
42.1909 May 2009OpenStandardAdultMoscow - Russia
34.2011 April 2009OpenLatinAdultSt. Petersburg - Russia
99.1505 April 2009International OpenStandardAdultMoscow - Russia
222.1429 March 2009International OpenLatinAdultMoscow - Russia
54.828 March 2009OpenStandardAdultMoscow - Russia
93.1414 March 2009International OpenStandardAdultMoscow - Russia
74.701 March 2009OpenStandardAdultMoscow - Russia
289.1408 February 2009International OpenLatinAdultMoscow - Russia
128.307 February 2009OpenStandardAdultMoscow - Russia
63.1421 December 2008International OpenLatinAdultRiga - Latvia
76.1720 December 2008International OpenStandardAdultRiga - Latvia
68.713 December 2008OpenStandardAdultMoscow - Russia
36.3430 November 2008International OpenStandardAdultTallinn - Estonia
36.3129 November 2008International OpenLatinAdultTallinn - Estonia
69.19 October 2008OpenLatinAdultLahti - Finland
69.1119 October 2008International OpenLatinAdultLahti - Finland
30.3218 October 2008International OpenStandardAdultLahti - Finland
51.720 September 2008OpenStandardAdultMoscow - Russia