18/08/2011 Andrey Zaytsev - Anna Kuzminskaya, RUS

6TUmmDPNk8o
Andrey Zaytsev - Anna Kuzminskaya, RUS, dancing round 6 at the 2011 WDSF Grand Slam Latin Stuttgart

Keywords

latin  rus  anna  2011  andrey  kuzminskaya  round  stuttgart  zaytsev  gs