02/12/2013 Balan - Bezzubova, GER | 2013 World Latin F C

dk3uajRE_Vc
Marius-Andrei Balan - Nina Bezzubova, GER, dance the Cha Cha Cha in the final of the 2013 World DanceSport Championship Latin in Berlin, GER, on 30 November.

Keywords

latin  championship  world  final  ger  balan  nina  bezzubova  cha  2013  november  berlin  marius-andrei