27/10/2012 Valeriy Pavlov / Ekaterina Karashchuk, RUS | 2012 World Youth Ten Dance R2 Q

PPaIL3vxx0g
Valeriy Pavlov / Ekaterina Karashchuk, RUS, dance the Quickstep in the second round of the 2012 WDSF World DanceSport Championship Youth Ten Dance.

Keywords

championship  world  youth  rus  2012  ekaterina  round  quickstep  r2  pavlov  karashchuk  valeriy  second  10d