17/11/2012 Balan - Bezzubova, GER | 2012 World Latin Final R

xEMlUbi6JFQ
Marius-Andrei Balan - Nina Bezzubova, dance the Final solo Rumba at the 2012 WDSF World DanceSport Championship Latin in Vienna, AUT.

Keywords

latin  championship  world  final  2012  vienna  aut  ger  balan  nina  bezzubova  rumba  solo  mariusandrei