19/08/2013Darin - Seredina, MDA | 2013 WDSF GrandSlam Standard Final Solo VW

lk6DUNXs5GM
Nikolay Darin - Natalia Seredina, MDA, dance the Viennese Waltz in the Final of the 2013 WDSF GrandSlam Standard in Stuttgart, Germany, on August 17.

Keywords

dance  Standard  Final  in  waltz  viennese  wdsf  grandslam  nikolay  darin  natalia  seredina  the  mda  2013  vw  of  on  solo  august  stuttgart,  germany,  mda,  17.  seredina,