19/08/2013Darin - Seredina, MDA | 2013 WDSF GrandSlam Standard SF VW

03ydaVDIWJg
Nikolay Darin - Natalia Seredina, MDA, dance the Viennese Waltz in the Semi-Final of the 2013 WDSF GrandSlam Standard in Stuttgart, Germany, on August 17.

Keywords

dance  Standard  in  waltz  viennese  wdsf  grandslam  nikolay  darin  natalia  seredina  the  mda  2013  vw  of  on  august  sf  stuttgart,  germany,  semi-final  mda,  17.  seredina,