01/06/2014Goffredo - Matus, MDA | 2014 GS LAT Hong Kong Final J

OeDK8Q3j9Ms
Gabriele Goffredo - Anna Matus, MDA, dance the Jive in the final of the 2014 WDSF GrandSlam Latin in Hong Kong on 31 May.

Keywords

latin  dance  Final  Goffredo  Anna  lat  in  jive  wdsf  grandslam  gabriele  the  mda  gs  hong  of  on  31  kong  matus,  mda,  2014  may.