01/06/2014 Goffredo - Matus, MDA | 2014 GS LAT Hong Kong Final J

OeDK8Q3j9Ms
Gabriele Goffredo - Anna Matus, MDA, dance the Jive in the final of the 2014 WDSF GrandSlam Latin in Hong Kong on 31 May.

Keywords

latin  final  goffredo  anna  lat  jive  gabriele  matus  mda  gs  hong  may  kong  2014