11/11/2012 Talpiga - Talpiga, ROU | 2012 World Ten Dance R1 STD

Xnv5ZhUGVT4
Talpiga Bogdan - Talpiga Maria, ROU, dance in the first round of the 2012 WDSF World DanceSport Championship Ten Dance in Oslo, NOR, on 10 November.

Keywords

championship  world  2012  round  bogdan  maria  first  r1  oslo  std  nor  rou  november  talpiga  10d