12/05/2013 Zhao -- Wang | 2013 GS Hong Kong STA R2 T

mlrdE3dHZ7I
Peng Zhao -- Qi Wang, CHN, dance the second round Tango in the 2013 GrandSlam Standard in Hong Kong, HKG, on 12 May.

Keywords

standard  round  tango  2013  chn  gs  r2  wang  hong  may  second  sta  hkg  zhao  peng  qi  kong