12/05/2013Zhao -- Wang | 2013 GS Hong Kong STA R2 T

mlrdE3dHZ7I
Peng Zhao -- Qi Wang, CHN, dance the second round Tango in the 2013 GrandSlam Standard in Hong Kong, HKG, on 12 May.

Keywords

dance  Standard  in  round  tango  grandslam  the  2013  chn  gs  r2  12  wang  hong  may  second  on  sta  hkg  zhao  peng  qi  kong