X-RAIN (CHINA) vs WING (SOUTH KOREA)

Hangzhou, China 2023 ASIAN BREAKING CHAMPIONSHIPS BBOYS FINAL X-RAIN (CHINA) vs WING (SOUTH KOREA)